poniedziałek, 5 listopada 2018

Sezon 2018/19

Rozpoczynamy sezon 2018/19 Akcji Karmnik.

Zgłaszające się karmniki proszone są o podanie 
1. nazwy zespołu lub godności obrączkującego 
2. długości sieci
3. nazwy miejscowości i województwa w którym karmnik się znajduje
4. adresu mailowego oraz numeru telefonu do osoby odpowiedzialnej za wysyłanie wyników!
5. informacji czy karmnik jest otwarty edukacyjnie i na jakich zasadach

te informacje należy wysłać na adres: akcjakarmnik@gmail.com